ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาขับเลือด ยาทำแท้ง Ru486 Cytotec

ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาขับเลือด ยาทำแท้ง Ru486 Cytotec


ยาแท้ที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ 

(Medical Abortion Pill) 

image21
image22

ยาแท้ที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ 

(Medical Abortion Pill) 

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

image23

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม(Unplanned pregnancy) หมายถึง การตั้งครรภ์ที่ขาดการวางแผน หรือไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการคุมกำเนิด หรืออาจใช้วิธีคุมกำ เนิดแต่ไม่ถูกต้อง หรือมีความล้มเหลวของวิธีการคุมกำเนิดที่ใ

image24

การแท้งคือ

 การแท้ง (Abortion) หมายถึง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนถึงระยะที่ทารกจะสามารถเลี้ยงรอดได้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของกุมารแพทย์ในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดให้มีชีวิตรอด ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก ถือเอาการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อน 28 สัปดาห์ หรือน้ำหนักทารกต่ำกว่า 1,000 กรัม

image25

ยาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์

 ยาเม็ดที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์มี 2 ชนิด คือ

  1. การใช้สารต่อต้านฮอร์โมนโปรเจสเตโรน/Progesterone (มิฟีพริสโตน/Mifepristone ยาสอด ยาเหน็บ,Ru-486) ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยการจับกับตัวรับ (Receptor) ของฮอร์โมนโปรเจสเตโรน จึงทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกได้ ยาได้ผลดีในการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งที่อายุครรภ์ไม่เกิน 63 วัน หรือ 9 สัปดาห์ (นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย) และสามารถนำมาใช้สำหรับการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ได้
    ขณะนี้องค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) อยู่ในระหว่างพิจารณานำยาขับเลือด ทำแท้ง เข้ามาใช้ในประเทศไทย
  2. การใช้ยาในกลุ่มพรอสตาแกลนดิน/Prostaglandin (Misoprostol หรือ Cytotec®) เป็นยาที่เดิมใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร โดยมีผลข้างเคียงทำให้ปากมดลูกบางและมดลูกบีบตัว ปัจจุบันองค์การอาหารและยาของประเทศไทย ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ สามารถใช้ได้โดยแพทย์ในโรงพยาบาลเท่านั้น