ตัวยาและปริมาณที่ต้องใช้

CYTOTEC

CYTOTEC USA แท้ ชื่อตัวยา Misoprotol ผลิตโดยบริษัท Pfizer จัดส่งพร้อมฟรอยด์ด้านหลังตัวหนังสือภาษาอังกฤษหมด ชื่อทางการค้าครบถ้วน ยาเป็นเม็ด 6 เหลี่ยม

ประมาณยาที่ใช้ตามอายุครรภ์

ใช้สอดอย่างเดียว

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 2 เม็ด ราคา ชุดละ 2000 บาท

อายุครรภ์ 2-3 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 3 เม็ด ราคา ชุดละ 3000 บาท

อายุครรภ์ 3-4 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 4 เม็ด ราคา ชุดละ 4000 บาท

อายุครรภ์ 4-5 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 5 เม็ด ราคา ชุดละ 5000 บาท

ใช้กิน + สอด

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 2 เม็ด ราคา ชุดละ 3200 บาท

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 3 เม็ด ราคา ชุดละ 4200 บาท

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 4 เม็ด ราคา ชุดละ 5200 บาท

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 5 เม็ด ราคา ชุดละ 6200 บาท

เพิ่มเพื่อน

CYTOLOG

CYTOLOG ชื่อตัวยา Misoprotol ผลิตโดยบริษัท zydus จัดส่งพร้อมฟรอยด์ด้านหลังตัวหนังสือภาษาอังกฤษหมด ชื่อทางการค้าครบถ้วน ยาเป็นเม็ด 8 เหลี่ยม

ปริมาณยาที่ใช้ตามอายุครรภ์

ใช้สอดอย่างเดียว

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 4 เม็ด ราคา ชุดละ 2000 บาท

อายุครรภ์ 2-3 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 6 เม็ด ราคา ชุดละ 3000 บาท

อายุครรภ์ 3-4 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 8 เม็ด ราคา ชุดละ 4000 บาท

อายุครรภ์ 4-5 เดือน ใช้สอดอย่างเดียว ประมาณที่ใช้ 10 เม็ด ราคา ชุดละ 5000 บาท

ใช้กิน + สอด

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 4 เม็ด ราคา ชุดละ 3200 บาท

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 6 เม็ด ราคา ชุดละ 4200 บาท

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 8 เม็ด ราคา ชุดละ 5200 บาท

อายุครรภ์ 0-2 เดือน ใช้คู่กับ Mifepristone ประมาณที่ใช้ Mifepristone 1 เม็ด cytotec 10 เม็ด ราคา ชุดละ 6200 บาท

เพิ่มเพื่อน

ต้องการยาตัวไหนกรุณาระบุให้ชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งคะ